Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 12

CİLT  4

Aralık 2006

MAKALE  4

Türk Çocuklarının Misyonerliğe Bakışı

Yazar: Ahmet Faruk KILIÇ

Misyonerlik, Hıristiyanlığın ilk dönemlerinden günümüze kadar var olan bir olgudur. Öyle görülüyor ki, bundan sonra da var olacaktır. Misyonerlik tarihi, dini, sosyal, siyasal ve kültürel süreçlerle yakından ilgilidir. Misyonerliğin İslâm dünyası ve Türkiye'deki genel algılanışı onun basit bir din anlatma faaliyetinin sınırlarını aştığı şeklindedir. Bu kavramın ilköğretim seviyesindeki çocuklarımıza anlatılması çok önemlidir. Bu konu, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi müfredatı içerisinde 7. sınıf, VII. ünitenin bir alt başlığında yer almakta ve misyonerlik hakkındaki bilgiler birkaç paragraf içerisinde ifade edilmektedir. Bu bilgileri okuyan öğrenciler belli oranda bilgilenmekle birlikte kavram kargaşasına da düşebilmektedir. Özellikle bütün dinleri yaymanın bir çeşit misyonerlik olduğu vurgusu, birçok çocuğu "İslâmiyet'i yaymak da bir misyonerliktir," sonucuna götürebilmektedir. Oysa Türkiye'deki ilahiyatçıların çoğuna göre misyonerlik ile Müslümanların dinlerini anlatma faaliyeti olan "tebliğ" birbirinden çok farklı kavramlardır. Bu ve benzer kavram kargaşasına düşmemek için, çocuklara misyonerliği anlatan metinlerin çok dikkatli bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Misyonerlik, Misyoner, Sömürge, Tebliğ, Küreselleşme, AB Süreci
Cilt 4, No 12, 83 - 108, Aralık 2006
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.