Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Ahmet Faruk KILIÇ

SAYI 13

CİLT  5

Haziran 2007

MAKALE  2

Din Sosyolojisinde Dini Grup Tipolojileri

Yazar: Ahmet Faruk KILIÇ

Din sosyolojisinin önemli konularından birisi dini grup kavramıdır. Dini grup, sosyal grubun bir alt başlığıdır. Dini grup tipolojileri ise, dini grupların ayırıcı özelliklerine dayanarak onların bir şema halinde sınıflandırılmasını ifade etmektedir. Batı'da dini grup tipolojileri daha çok kilise ve onun alt gruplarından hareketle yapılmıştır. Bu noktada Hıristiyanlığın dışındaki diğer dinler pek itibara alınmamıştır. Batılı din sosyologları genel olarak dini grupları; topluma verilmiş birer evap, birer sosyal realite ve sosyalleşme çabaları olarak algılamaktadır. devamını oku

SAYI 12

CİLT  4

Aralık 2006

MAKALE  4

Türk Çocuklarının Misyonerliğe Bakışı

Yazar: Ahmet Faruk KILIÇ

Misyonerlik, Hıristiyanlığın ilk dönemlerinden günümüze kadar var olan bir olgudur. Öyle görülüyor ki, bundan sonra da var olacaktır. Misyonerlik tarihi, dini, sosyal, siyasal ve kültürel süreçlerle yakından ilgilidir. Misyonerliğin İslâm dünyası ve Türkiye'deki genel algılanışı onun basit bir din anlatma faaliyetinin sınırlarını aştığı şeklindedir. Bu kavramın ilköğretim seviyesindeki çocuklarımıza anlatılması çok önemlidir. Bu konu, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi müfredatı içerisinde 7. sınıf VII. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.