Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 2

CİLT  1

Nisan 2003

MAKALE  1

Türkiye'de İslâm ve Çalışma Ahlâkı Değerleri

Yazar: Mahmut ARSLAN

Bu makalenin amacı Weber'in Protestan Çalışma Ahlâkı (PÇA) kavramını kullanarak İslâm ve çalışma Ahlâkı çerçevesinde tartışmaktır. Weber'in kapitalizmin gelişiminde Protestanlığın özellikle de Kalvinizmin özel bir rol oynadığını ileri süren tezinin, Tanzimat'tan bu yana yürütülen İslâm'ın ilerlemeye engel olup olmadığı tartışmasıyla da ilgili bir yönü vardır. Bu amaçla bir alan araştırmasında Müslüman firma yöneticilerinin Weberyen anlamdaki çalışma ahlâkı düzeyleri, başka bir deyimle Püriten etikleri ölçülmüş, bu makalede ise aynı araştırmanın bulgularından yararlanarak Türkiye özelinde İslâmî değerler ve çalışma ahlâkı arasındaki ilişkiler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Ahlâkı, Weber, Protestan Ahlâkı
Cilt 1, No 2, 7 - 21, Nisan 2003
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi