Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 21

CİLT  9

Haziran 2011

MAKALE  3

İlahiyat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Yaygın Din Eğitimine Bakışları

Yazar: Adem KORUKÇU

Bu çalışmada, yaygın din eğitimi alanına birer eğitimci olarak katılacak olan İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin, yaygın din eğitimine bakışları ve alana dâir görüşleri incelenmiştir. Yapılan inceleme, Türkiye'de eğitim veren İlahiyat Fakülteleri içerisinden seçilen on fakültede öğrenim gören son sınıf öğrencilerine konuyla ilgili anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere göre İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencileri büyük ölçüde (%66.4) bu alanda görev almayı istemelerine rağmen, alana dâir bazı tereddütlere sahip görünmektedir. Bunların giderilmesi alanda belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi açısından fayda sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim,Yaygın Din Eğitimi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi mezunları
Cilt 9, No 21, 55 - 97, Haziran 2011
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.