Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Ahmet KURNAZ

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: Necmettin Erbakan Ün. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. A Blok No:116 Meram/KONYA

İlgi Alanları: Program Geliştirme, Düşünme Becerilerinin Öğretimi, Üstün Zekâlı Öğrencilerin Eğitimi, Zeka Gelişimi

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: Kurnaz, A. A. M. Sünbül. (2008). İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Beceri ve İçerik Temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Öğrencilerin Erişi ve Öz-Değerlendirmelerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, SAYI: 26, 227-246 (2008).Özsoy, G. (2008). Üstbiliş. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 713?740. | Kurnaz, A., Y. Aydoğan, N. Bilgiç. Türkiye'de Üstün Yeteneklilerin Eğitim Programlarına İlişkin Uzman Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 13-15 Mayıs 2010. I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Necati Bey Ün., Balıkesir | Kurnaz, A. Öğretimde Ders Günlüklerinin Derse Hazırlık, Dersin İşlenmesi Ve Sonrasında Kullanımının Öğrenme Sürecine Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi, 22-24 Kasım 2013.İnternational Symposium On Changes and New Trends On Education, Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu) Necmettin Erbakan Ün. Konya. | Kurnaz, A. Türkçe (6-8) Öğretim Programının Düşünme Becerilerini Geliştirmedeki Etkisinin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi, 5-8 Ekim 2011. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Ün. Eskişehir.

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  6

Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Değer Algılarının Betimsel Bir Analizi

Yazarlar: Ahmet KURNAZ, Ümit ÇİFTCİ, Hilal KARAPAZAR

Bu araştırmanın genel amacı, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin değerleri nasıl algıladıklarını metaforlar yoluyla belirlemektir. Araştırma nitel yaklaşımın olgubilim (fenomonoloji) deseninde yapılmıştır. Veriler üç farklı bilim ve sanat merkezinde destek eğitimi gören 89 üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciden elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: i. Öğrenciler metaforlarında en çok anne, öğreten, anne-baba, ağaç, Atatürk, karınca, Allah, ayrılmaz parçalar (iki elmanın yarısı, et-tırnak vb. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.