Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Hilal KARAPAZAR

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: Deliklitaş Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Vardar Apt. 9/10 Eskişehir

İlgi Alanları: Matematik Eğitimi, Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: Kurnaz, A., H. Karapazar, (2012) İlköğretim 1?8. Sınıf Matematik Öğretim Programının ve Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerini Geliştirmedeki Etkisinin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. 5-8 Ekim 2011 Birinci Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Ün. Eskişehir. · Karapazar, H. (2012) Hayatın Vazgeçilmezi Teknolojide Matematik, I.Ulusal Çocuk ve Gençlik Kongresi,14-15 Haziran 2012, Necmettin Erbakan Ün. Konya

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  6

Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Değer Algılarının Betimsel Bir Analizi

Yazarlar: Ahmet KURNAZ, Ümit ÇİFTCİ, Hilal KARAPAZAR

Bu araştırmanın genel amacı, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin değerleri nasıl algıladıklarını metaforlar yoluyla belirlemektir. Araştırma nitel yaklaşımın olgubilim (fenomonoloji) deseninde yapılmıştır. Veriler üç farklı bilim ve sanat merkezinde destek eğitimi gören 89 üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciden elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: i. Öğrenciler metaforlarında en çok anne, öğreten, anne-baba, ağaç, Atatürk, karınca, Allah, ayrılmaz parçalar (iki elmanın yarısı, et-tırnak vb. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.