Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Ümit ÇİFTCİ

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: Konya Bilim ve Sanat Merkezi, Gül Sok. No:1 Meram/Konya

İlgi Alanları: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: Çiftci Ü. Uygurlarda Kadın, 3-5 Mayıs 2011. 3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu. İnönü Ün. Malatya.

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  6

Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Değer Algılarının Betimsel Bir Analizi

Yazarlar: Ahmet KURNAZ, Ümit ÇİFTCİ, Hilal KARAPAZAR

Bu araştırmanın genel amacı, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin değerleri nasıl algıladıklarını metaforlar yoluyla belirlemektir. Araştırma nitel yaklaşımın olgubilim (fenomonoloji) deseninde yapılmıştır. Veriler üç farklı bilim ve sanat merkezinde destek eğitimi gören 89 üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciden elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: i. Öğrenciler metaforlarında en çok anne, öğreten, anne-baba, ağaç, Atatürk, karınca, Allah, ayrılmaz parçalar (iki elmanın yarısı, et-tırnak vb. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi