Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Bayram Bıçak

SAYI 16

CİLT  6

Aralık 2008

MAKALE  4

Fen ve Teknoloji, Matematik ve Sınıf Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Matematik ve Matematik Eğitimi Değerlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Soner Durmuş, Bayram Bıçak, Salih Çakır

Sosyal bilimlerin tersine, matematik birçok kişi tarafından değer içermeyen bir alan olarak görülmektedir. Öğretme ve öğrenme üzerine farklı teoriler matematiğin kendi değerlerine sahip olduğuna dair yeni ufuklar açmıştır. Genel olarak literatürde değerler üç kategoride sınıflandırılmaktadır: Genel eğitsel değerler, matematiksel değerler (rasyonalizm/objektivizm, kontrol/ilerleme, açıklık/gizlilik) ve matematik eğitimi değerleri (doğruluk/açıklık, tutarlık, yararcılık, etkili organizasyon, eğence, esneklik, açık fikirlilik, kalıcılık, sistematik çalışma). devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.