Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Soner Durmuş

SAYI 16

CİLT  6

Aralık 2008

MAKALE  4

Fen ve Teknoloji, Matematik ve Sınıf Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Matematik ve Matematik Eğitimi Değerlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Soner Durmuş, Bayram Bıçak, Salih Çakır

Sosyal bilimlerin tersine, matematik birçok kişi tarafından değer içermeyen bir alan olarak görülmektedir. Öğretme ve öğrenme üzerine farklı teoriler matematiğin kendi değerlerine sahip olduğuna dair yeni ufuklar açmıştır. Genel olarak literatürde değerler üç kategoride sınıflandırılmaktadır: Genel eğitsel değerler, matematiksel değerler (rasyonalizm/objektivizm, kontrol/ilerleme, açıklık/gizlilik) ve matematik eğitimi değerleri (doğruluk/açıklık, tutarlık, yararcılık, etkili organizasyon, eğence, esneklik, açık fikirlilik, kalıcılık, sistematik çalışma). devamını oku

SAYI 7-8

CİLT  2

Ekim 2004

MAKALE  3

Matematik Eğitiminde Değerler Üzerinde Bir Deneme

Yazar: Soner Durmuş

Matematik, sosyal bilimlerden farklı olarak değerler-içermeyen (value-free) bir şekilde görülmektedir. Öğrenme ve öğretmeyle ilgili geliştirilen teorilerdeki farklılıklar, genel olarak eğitime, özel olarak matematik öğrenmeye uyarlandığında, bu genel görüşün aksine, matematiğin de kendine özgü farklı değerleri içerdiğinin farkına varmamızı sağlamıştır. Bu makalede, öğretirken nasıl çeşitli/farklı/zengin değerler ortaya çıkardığının farkına varmamızı sağlayacak bir takım ip uçları vermek amaçlanmştır. devamını oku
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.