Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Esma ESGİN GÜNDER

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: Celal Bayar Üniversitesi, Salihli M.Y.O. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Salihli / MANİSA

İlgi Alanları: Eğitim Sosyolojisi, Çocuk Sosyolojisi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler: · Esgin Günder, E. (2009). "The Re- Construction of Higher Education For Globalization", The First International Congress of Educational Research, Trends and Issues of Educational Research" , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 1 ? 3 Mayıs 2009 Çanakkale / TÜRKİ- YE. · Esgin Günder, E. (2011). "New Higher Education Mentality in The Changing World " , III. International Congress of Educational Research, Life Long Learning and Informal Education, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 4 ? 7 May 2011 Girne / KKTC. · Esgin Günder, E. (2011). "Okul Öncesi Dönemde Çocukların Sosyal Uyum Becerilerinin Değerlendirilmesi", 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Düzenleyen : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 8-10 Eylül 2011. · Esgin Günder, E. (Prof. Dr. E.Tatlıdil ile birlikte) (2011). "Küreselleşerek Değişen Dünyada Yükseköğretim Anlayışı", International Higher Education Congress : New Trends and Issues, Düzenleyen: T.C. Yükseköğretim Kurumu (YÖK), 27 ? 29 May 2011 İstanbul / TÜRKİYE. · Esgin Günder, E. (2013). "Sabırsız Toplumda "Çocuk" Olmak: 21. Yüzyılda Çocukluğun Yeniden Yapılandırılması", VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar , Muğla Üniversitesi, 2-5 Ekim 2013, Muğla/ TÜRKİYE.

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  8

Küreselleşen Değerlerin Eğitim Kurumları Üzerine Etkisi

Yazarlar: Esma ESGİN GÜNDER, Ercan TATLIDİL

İnsanlık tarihi boyunca toplumsal değişme süreci hem bireylerin yaşam tarzı hem de eğitim kurumu başta olmak üzere tüm toplumsal kurumlar üzerinde farklı etkiler yaratmıştır. 20.yy'ın son çeyreğinden itibaren başlayan ve 21.yy'ın ilk on yılında giderek artan küreselleşme süreci ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla insanlık tarihi, daha önceleri yaşam deneyimine girmemiş yeni bir değişme sürecini yaşamaktadır. Bu bağlamda küreselleşmenin özellikle sosyal ve kültürel boyutlarının gelecekte günümüze göre toplumsal sistem içinde yer alan sosyal kurumlar üzerinde daha etkili olacağı düşünülmektedir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi