Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Fatma İ. BAYBURTLU

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  8

Dede Korkut Çizgi Filminde Yer Alan Değerler

Yazarlar: Erkan YAMAN, Fatma İ. BAYBURTLU, Betül TEKİR, Sümeyye KIRMAN

"Kız anadan görmeyince öğüt almaz, oğul babadan görmeyince sofra çekmez."

Bu araştırmanın amacı Dede Korkut Hikâyeleri çizgi filminin değerler açısından incelenmesidir. Araştırmada nicel ve nitel araştırma tekniklerinin birlikte ele alındığı ?çoklu metotlar' kullanılmıştır. Dede Korkut çizgi filminde özellikle dostluk, doğruluk, saygı, ahlak kuralları, dinî değerleri geliştirici iletiler, yardımseverlik, özgüven, sabır, empati, toplumsal kurallar, liderlik ve sorumluluk değerlerinin önplanda tutulduğu bulgulanmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.