Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  8

Dede Korkut Çizgi Filminde Yer Alan Değerler

Yazarlar: Erkan YAMAN, Fatma İ. BAYBURTLU, Betül TEKİR, Sümeyye KIRMAN

"Kız anadan görmeyince öğüt almaz, oğul babadan görmeyince sofra çekmez."

Bu araştırmanın amacı Dede Korkut Hikâyeleri çizgi filminin değerler açısından incelenmesidir. Araştırmada nicel ve nitel araştırma tekniklerinin birlikte ele alındığı ?çoklu metotlar' kullanılmıştır. Dede Korkut çizgi filminde özellikle dostluk, doğruluk, saygı, ahlak kuralları, dinî değerleri geliştirici iletiler, yardımseverlik, özgüven, sabır, empati, toplumsal kurallar, liderlik ve sorumluluk değerlerinin ön planda tutulduğu bulgulanmıştır. Çizgi filmde doğaüstü güçler ve batıl inanç içeren iletilere rastlanmıştır. Diğer taraftan çizgi filmin izlenilen bölümlerinde psikolojik şiddet içeren iletiye rastlanmamıştır. Adı geçen çizgi filmin yalnız bir bölümünde fiziksel şiddet unsuru vardır. Yine sadece bir bölümde kahramanların kullandığı sözel şiddete rastlanmıştır. Kahramanların karakter özellikleri belirgin bir olumsuzluk içermemektedir. Çocukların örnek alabileceği olumlu davranışları sergileyen modeller bulunmaktadır. Türk kültürüne ait unsurlar sıkça işlenmektedir. Dede Korkut çizgi filmi genel olarak değerlendirildiğinde, çocukların ruhsal ve bedensel gelişimine uygun ve olumlu katkılar sağlayan iletiler sunduğu söylenebilir. Değerlerin çocuklara kazandırılması için son derece uygun bir dizi olarak değer kazanımına dönük içerik artırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Dede Korkut Hikayeleri, Dede Korkut çizgi filmi, Çizgi dizi, Kahraman, Karakter, Değerler, Öğrenci
Cilt 13, No 29, 245 - 269, Haziran 2015
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.