Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Kübra CEVHERLİ

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Ozanlar Kampüsü 54040 Adapazarı/SAKARYA

İlgi Alanları: Okul öncesi eğitim, din eğitimi, ahlak eğitimi, ilk çocukluk dönemi din ve ahlak eğitimi

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: Cevherli, K. (2013). Türkiye'de Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitiminde Yeni Bir Ufuk. INTE 2013, International Conference on New Horizons in Education, Rome. | Kaymakcan, R., Meydan, H., Telli, A., Cevherli, K. (2012). Öğrenci ve öğretim elemanlarına göre İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) program algısı. Sakarya Üniversitesi BAP Projesi, Sakarya.

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  3

Paydaşlarına Göre İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programının Değerlendirilmesi

Yazarlar: Kübra CEVHERLİ, Adnan TELLİ, Hasan Meydan, Recep KAYMAKCAN

Bu araştırma, yüksek din eğitimi veren İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programında görev alan öğretim elemanlarının ve öğrencilerin programın fonksiyonlarına ve uygulama süreçlerinin kalitesine yönelik algılarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma modelle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada İLİTAM öğrencilerinin görüşlerinin tespitinde anket tekniği, öğretim elemanlarının görüşlerinin belirlenmeinde ise yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi