Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Nurullah ALTAŞ

SAYI 31

CİLT  14

Haziran 2016

MAKALE  1

Türkiye'de Dinî Yükseköğretim Alanında Uzaktan Eğitimle İlgili Algı Sorunları ve İLİTAM Uygulamaları

Yazar: Nurullah ALTAŞ

Bu çalışmanın amacı İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programlarının hedeflerinin gerçekleşme düzeyini ve bu programların etkililik ve verimliliğini bazı değişkenler açısından tespit etmektir. Araştırmanın ana amacı doğrultusunda; İLİTAM programlarının hedeflerinin gerçekleşme düzeyi ile öğrencilerin yaşları ve kıdemleri arasındaki ilişki, İLİTAM programlarının hedeflerinin gerçekleşme düzeyinin İLİTAM tercihlerine göre farklılaşma durumu, Uzaktan Eğitim veya yüz yüze eğitimin tercih edilmesnde etkili olan sebeplerin irdelenmesi ise araştırmanın alt amaçları olarak belirlenmiştir. devamını oku

SAYI 5

CİLT  2

Ocak 2004

MAKALE  2

Din Öğretiminde Yeni Yöntem Tartışmalarında Kuramdan Uygulamaya: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programları (Ankara Modeli)

Yazarlar: Recai Doğan, Nurullah ALTAŞ

Ankara Modeli, en genel anlamda, 1999 yılında imam hatip liselerinde, 2001'de de ilköğretim kurumlarında uygulamaya başlanılan öğretim progranlarını ifade eder. Diğer taraftan Ankara Modeli, din anlayışındaki değişimin, eğitimdeki ve din öğretimindeki yeni yaklaşımların din öğretimi programlarına yansımasıdır. Ankara Modeli din öğretimindeki yeni yaklaşımların uygulamaya yansıması bakımından önemlidir. Bu bağlamda makalede, Ankara Modeli'nin ortaya çıkış sebepleri, bilimsel arka planı, türü, elsefesi ve uygulanma süreci incelenmiştir. devamını oku

SAYI 1

CİLT  1

Ocak 2003

MAKALE  2

Çokkültürlü Din Eğitimi Modeli Geliştirmede İşlem Basamakları İçin Bir Deneme

Yazar: Nurullah ALTAŞ

Çokkültürlülük, farklılıkların kendilerine özgü olanları giderek daha fazla ortaya koymaları sonucu son yıllarda insan yaşamının önde gelen olgularından biri olmuştur. Çokkültürcülük ise bu farklılıkların "kendisi olarak katıldığı" barışçıl bir yaşam hedeşeyen teorilerin tümüdür. Elbette böyle bir yaşamın oluşturulmasında dinin de katkıları olacaktır. Etnik ve kültürel farklılıkların birlikte yaşamasına dinler bizatihi katkıda bulunabileceği gibi dinsel farklılıkların birlikte yaşaması için d "kabul"e dayalı programlar üretebilirler. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.