Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 1

CİLT  1

Ocak 2003

MAKALE  2

Çokkültürlü Din Eğitimi Modeli Geliştirmede İşlem Basamakları İçin Bir Deneme

Yazar: Nurullah ALTAŞ

Çokkültürlülük, farklılıkların kendilerine özgü olanları giderek daha fazla ortaya koymaları sonucu son yıllarda insan yaşamının önde gelen olgularından biri olmuştur. Çokkültürcülük ise bu farklılıkların "kendisi olarak katıldığı" barışçıl bir yaşam hedeşeyen teorilerin tümüdür. Elbette böyle bir yaşamın oluşturulmasında dinin de katkıları olacaktır. Etnik ve kültürel farklılıkların birlikte yaşamasına dinler bizatihi katkıda bulunabileceği gibi dinsel farklılıkların birlikte yaşaması için de "kabul"e dayalı programlar üretebilirler. Makalede, çokkültürlü anlayışa dayalı bir din eğitimi modeli geliştirmede kullanılabilecek işlem basamakları tartışmaya açılmaktadır. Buradaki öneriler, farklı dinlerin kendi referanslarıyla da temellendirilebilir. Ancak bu deneme için teorik bir altyapı oluşturarak çokkültürlü uygulamalara başlangıç olabilme çabası da ön plana çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlü, Çokkültürcülük, Çokkültürlü Din Eğitimi, Farklılıklar, İşlem Basamakları
Cilt 1, No 1, 19 - 42, Ocak 2003
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.