Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Ömer Şentürk

SAYI 15

CİLT  6

Haziran 2008

MAKALE  5

Web Tabanlı Eğitimde Güç Mesafesi: Bilgi Üniversitesi Örneği

Yazarlar: Yavuz ERDOĞAN, Erkan YAMAN, Ömer Şentürk, Eda Kalyoncu

Bu araştırmanın amacı; web tabanlı eğitim ortamlarındaki güç mesafesini öğrenci görüşleri doğrultusunda incelemektir. Araştırma, nitel desende oluşturulmuştur. Nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan 'olgubilim (phenomenology) deseni' kullanılmıştır. Araştırmada yapı bakımından 'yarı yapılandırılmış açık uçlu mülâkat' formu; amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden 'kategorisel analiz' v 'frekans analizi' kullanılmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.