Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 15

CİLT  6

Haziran 2008

MAKALE  5

Web Tabanlı Eğitimde Güç Mesafesi: Bilgi Üniversitesi Örneği

Yazarlar: Yavuz ERDOĞAN, Erkan YAMAN, Ömer Şentürk, Eda Kalyoncu

Bu araştırmanın amacı; web tabanlı eğitim ortamlarındaki güç mesafesini öğrenci görüşleri doğrultusunda incelemektir. Araştırma, nitel desende oluşturulmuştur. Nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan 'olgubilim (phenomenology) deseni' kullanılmıştır. Araştırmada yapı bakımından 'yarı yapılandırılmış açık uçlu mülâkat' formu; amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden 'kategorisel analiz' ve 'frekans analizi' kullanılmıştır. Bu bağlamda, Bilgi Üniversitesi e-MBA yüksek lisans programında eğitim görmekte olan 7 öğrenci ile mülâkatlar gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, web tabanlı eğitimdeki güç mesafesinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin tamamı öğretim elemanlarına rahatlıkla ulaşabildiklerini ve iletişim problemi yaşamadıklarını aktarmışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Web tabanlı eğitim, Güç mesafesi, İletişim, Öğrenci merkezlilik, Liderlik
Cilt 6, No 15, 115 - 137, Haziran 2008
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.