Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Ömür GÜRDOĞAN BAYIR, Arş. Gör.

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

İlgi Alanları: Sınıf Öğretmeni yetiştirme, değer eğitimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: Gültekin, M.; Gürdoğan Bayır, Ö ve Göz, N. L.(2013). 2004 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yeni Anlayışlar: 1998 Öğretim Programından Farklılıkları. ESOSDER, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 12(46), 24-49.2) | Gürdoğan Bayır, Ö. ve Çengelci, T. (2010). Social studies course from the perspective of students' learning diaries. The international journal of learning. Volume 17.3) | Yaşar, Ş. ve Gürdoğan Bayır, Ö. (2010). "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Sosyal Bilgiler" 9. E-Journal of New World Sciences Academy.5(3). | Deveci, H. ve Gürdoğan Bayır, Ö. (2011). Hayallerdeki Sosyal Bilgiler: İlköğretim Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Algıları. Avrasya Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 4. | Gültekin, M; Göz, N. L. ve Gürdoğan Bayır, Ö. (2013). "Haklarımız Var: Çocukların Gözünden Çocuk Hakları" 2. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 26-28 Nisan 2013 Aksaray.

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  12

Sınıf Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Küreselleşmenin Değerlere ve Değer Eğitimine Yansıması

Yazarlar: Ömür GÜRDOĞAN BAYIR, Arş. Gör., Mehmet GÜLTEKİN, Doç. Dr., Şefik YAŞAR, Prof. Dr.

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ülkelerin birbirleriyle gerek ekonomik, gerekse kültürel anlamda daha yakın ilişkiler kurmasını olanaklı kılan küreselleşme, toplumların sahip olması gereken değerlerin yeniden gözden geçirilmesini beraberinde getirmiştir. Çünkü toplumların küreselleşmeyi reddetmeden kimi değerlerini koruyarak bu sürece uyum sağlaması önemlidir. Söz konusu uyum sürecinin en sağlıklı biçimde yaşanmasında eğitimin anahtar rol oynayacağı göz önüne alındığında, eğitimin teme basmağı olan ilköğretim ve bu basamakta görev yapan sınıf öğretmenlerinin konuya yaklaşımları önem kazanmaktadır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi