Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Ümmühan CİHANGİR

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  2

İlköğretim 4. ve 5. Sınıf İzci Öğrencilerin Çevreye Karşı Tutumları

Yazarlar: Sabahattin ÇİFTÇİ, Ümmühan CİHANGİR

Çevre konusunda bilinçli ve duyarlı bireyler yetiştirmek, çevre sorunlarının çözümü için en etkili yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada okullarda uygulanan izcilik faaliyetleri çok önemli bir yer tutmaktadır. Bugün izciliğin doğal tabiata ve çevreye verdiği önem herkes tarafından bilinmektedir. Yapılan faaliyetlerin birçoğunun içeriğinde çevreyi ve doğayı koruma amaçlı doğrudan uygulamaya yönelik birçok beceri kazandırılmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada izcilik faaliyetlerinin ilköğetim 1. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi