Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  2

Almanya'da Yaşayan Türk Göçmenlerin Aile Değerleri

Yazarlar: Halil EKŞİ, İbrahim DEMİRCİ, Cemal YILDIZ, Füsun EKŞİ

Bu araştırmada Almanya'da yaşayan Türk göçmenlerin aile değerleri incelenmiştir. Çalışma tarama modeline uygun bir şekilde yapılandırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Almanya'da yaşamını sürdüren 187 kişiden oluşmaktadır. Yaşları 18 ile 72 arasında değişen katılımcıların 135'i kadın ve 52'si erkektir. Aile, değerlerin ve kültürel özellikleri öğrenilmesi ve aktarılması konusunda en temel kurumdur. Almanya'da yaşayan Türk ailelerin değer özelliklerinin ve eğilimlerin belirlenmesi ve bu değerlerin hangi şartlardan etkilendiğinin ortaya koyulması kültürel özelliklerin devamlılığı konusunda politikalar eliştirilmesine yardımcı olabilir. Araştırma erken yaşta evlenme ve çocuk sayısının fazla olması gibi özellikler geleneksel aile değerlerinin sürdürülmesine yardımcı olduğu söylenebilir. Almanya'daki Türklerin aile değerlerindeki dönüşümün anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Almanya'daki Türkler, Göçmenler, Aile değerleri, Kültürleşme, Değerlerin değişimi
Cilt 13, No 29, 41 - 82, Haziran 2015
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.