Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 6

CİLT  2

Nisan 2004

MAKALE  3

İlahiyat Fakülteleri Dergilerinde Yayımlanan Din E&itimi Konulu Makaleler Üzerine Bir Değerlendirme

Yazarlar: Recep KAYMAKCAN, Bilal ÜNSAL

Artan bilimsel çalışmalara araştırmacıların ve ilgililerin kolayca ulaşabilmesi gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Bu önem farklı zamanlarda farklı dergilerde yayımlanmakta olan bilimsel makaleler için kendini daha fazla hissettirir olmuştur. Zira kitap veya akademik bir teze kıyasla, makalelerin varlığından haberdar olmak çoğu zaman daha zor olabilmektedir. Bu araştırma, din eğitimi alanındaki akademik makalelerden oluşan bir bibliyografya denemesi ile bu sürecin olumsuz yönlerinin aşılmasına katkı sağlamayı hedeşemektedir. Bu çalışmada on yedi ilahiyat fakültesi dergisi, î 952-2003 tarihleri arasında yayınlanan 208 sayısı ile incelenmiş ve din eğitimi konusunda 2 13 makale tespit edilerek bibliyografyaya alınmıştır. Makalelerin 192'sı telif olup 21 'i çeviridir. Makalelerin yazar soyadlarına göre bibliyografyası ve anahtar kelimelere göre indeksi verilmiştir. Öncesinde, bibliyografyada verilen makalelerle ilgili nicel bazı veriler sunulmuş ve analitik değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Makale, Din Eğitimi, ilahiyat Fakülte Dergisi, Din Eğitimi Literatürü, Bibliyografya, İndeks, Akademik Dergi
Cilt 2, No 6, 51 - 76, Nisan 2004
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi