Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Bilal ÜNSAL

SAYI 11

CİLT  4

Haziran 2006

MAKALE  2

Hafızlık Eğitimi ve Sorunları

Yazarlar: Suat Cebeci, Bilal ÜNSAL

Hafızlık, Kur'an'ın tamamının ezberlenmesi olarak Peygamber döneminden beri süregelen geleneksel bir eğitimdir. İslam'ın kutsal kitabının ezberlenmesi ilk zamanlar onun saklanması bakımından önemli görülmüş olsa da daha çok bir ibadet olarak telakki edilmesi, bu eğitimin her devirde yaygın bir şekilde devamını sağlamıştır. Bu çalışmada, halen Türkiye'de yürütülmekte olan hafızlık eğitiminin bilimsel bir bakış açısı ile incelenerek değerlendirilmiştir. Günümüzde hafızlık eğitiminin amacı ve işevi nedir? Hafızlık yaptıran kursların program ve yöntemleri uygun mudur? Hafızlık eğitiminin diğer problemleri nelerdir, bunların çözümü konusunda neler yapılabilir? Bu ve benzeri sorulara cevaplar aramak için, mevcut hafızlık eğitiminin geliştirilmesine yönelik bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. devamını oku

SAYI 6

CİLT  2

Nisan 2004

MAKALE  3

İlahiyat Fakülteleri Dergilerinde Yayımlanan Din E&itimi Konulu Makaleler Üzerine Bir Değerlendirme

Yazarlar: Recep KAYMAKCAN, Bilal ÜNSAL

Artan bilimsel çalışmalara araştırmacıların ve ilgililerin kolayca ulaşabilmesi gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Bu önem farklı zamanlarda farklı dergilerde yayımlanmakta olan bilimsel makaleler için kendini daha fazla hissettirir olmuştur. Zira kitap veya akademik bir teze kıyasla, makalelerin varlığından haberdar olmak çoğu zaman daha zor olabilmektedir. Bu araştırma, din eğitimi alanındaki akademik makalelerden oluşan bir bibliyografya denemesi ile bu sürecin olumsuz yönlerinin aşılasına katkı sağlamayı hedeşemektedir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.