Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 6

CİLT  2

Nisan 2004

MAKALE  1

Kişilerin Batıl İnanç Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar: Mustafa ARSLAN

İçerik bulunamadı.

Anahtar Kelimeler:
Cilt 2, No 6, 9 - 34, Nisan 2004
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.