Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 1

CİLT  1

Ocak 2003

MAKALE  4

Temel İnsanî Değerlerin Kazandırılmasında Bir Yaklaşım: Karakter Eğitimi Programları

Yazar: Halil EKŞİ

Karakter eğitimi en genel anlamıyla örtük veya açık program aracılığıyla, yetişen yeni nesle temel insanî değerleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olma gayretinin ortak adıdır. Bu çalışma, bir çok ülkede uygulanan karakter eğitimi programını Amerika Birleşik Devletleri özelinde tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede karakter eğitiminin tanımı ve kapsamı, temelleri, uygulanan bazı örneklerinin etkililiğinden söz etmekte ve kısmen etrafındaki tartışmalara değinerek ülkemizde bu tecrübeden yararlanılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durarak sona ermektedir. Çalışmada ayrıca iki paralel metne yer verilmektedir; (i) alanın önde gelen bir isminden çevrilen Karakter Eğitiminin Temel Prensipleri başlıklı bir metin ve (ii) Türkiye?den bir karakter eğitimi programı uygulaması örneği.

Anahtar Kelimeler: Karakter Eğitimi, Ders Programı, İnsanî Değerler
Cilt 1, No 1, 79 - 96, Ocak 2003
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.