Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Suat Cebeci

SAYI 19

CİLT  8

Haziran 2010

MAKALE  2

Bir Din Öğretimi Yaklaşımı Olarak Dini Danışma ve Rehberlik

Yazar: Suat Cebeci

Dini danışma ve rehberlik hizmetlerine temel olan çalışmalar 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Batı toplumlarında başlamıştır. Pastoral care anlayışı papazların klinik psikoloji ve danışma psikolojisi alanlarında eğitim alıp birer dini danışman olarak hizmet yapmalarını öngörüyordu. Bu alanda insanların din konulu sorunlarına eğilerek iyileştirme, destekleme, yönlendirme, uzlaştırma, geliştirme yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Benzer faaliyetler İslam toplumlarında da baştan beri din hizmeti şeklide yürütüle gelmiştir. devamını oku

SAYI 11

CİLT  4

Haziran 2006

MAKALE  2

Hafızlık Eğitimi ve Sorunları

Yazarlar: Suat Cebeci, Bilal ÜNSAL

Hafızlık, Kur'an'ın tamamının ezberlenmesi olarak Peygamber döneminden beri süregelen geleneksel bir eğitimdir. İslam'ın kutsal kitabının ezberlenmesi ilk zamanlar onun saklanması bakımından önemli görülmüş olsa da daha çok bir ibadet olarak telakki edilmesi, bu eğitimin her devirde yaygın bir şekilde devamını sağlamıştır. Bu çalışmada, halen Türkiye'de yürütülmekte olan hafızlık eğitiminin bilimsel bir bakış açısı ile incelenerek değerlendirilmiştir. Günümüzde hafızlık eğitiminin amacı ve işevi nedir? Hafızlık yaptıran kursların program ve yöntemleri uygun mudur? Hafızlık eğitiminin diğer problemleri nelerdir, bunların çözümü konusunda neler yapılabilir? Bu ve benzeri sorulara cevaplar aramak için, mevcut hafızlık eğitiminin geliştirilmesine yönelik bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. devamını oku

SAYI 5

CİLT  2

Ocak 2004

MAKALE  1

Din Dilinin Mahiyeti ve Kavramsal Uzlaşı Sorunu

Yazar: Suat Cebeci

Din dilinin gerek oluşumu, gerekse mantık bağlamlarına ve fonksiyonlarına dair farklı özellikleri, onu günlük dilden bir ölçüde ayırmakla beraber din dilinin günlük dille doğrudan ilişkili olması da kaçınılmazdır. Zira günlük dilin hem "bizi anlatma" hem de "bize anlatma" şeklindeki fonksiyonu din dili içinde geçerlidir. Bununla birlikte iletilen dini mesajı kavratma ve kastedilen anlam konusunda ikna etme bakımından din dilinin kendine özgü işlevi ve ikna etme yöntemi göz ardı edilemez. Günlk dilin ve buna paralel olarak din dilinin gelişme sürecinde değişmez dini anlamların doğru intikalinin ve sürekliliğinin temini sorunu, din dilinin kavramları üzerinde belli uzlaşmaları zorunlu kılmaktadır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.